Neden Konya Tarım Fuarı? l Konya Tarım Fuarı

Konya, tarıma elverişli arazi yapısıyla tarım alanında ve tarımsal sanayide Türkiye'nin lokomotifidir. Ülkemizin "Tarım Başkenti", "Tahıl Ambarı", "Tohum Üretim Merkezi" ve "Protein Deposu" olmasının yanı sıra 1950 yılından sonra gelişmeye başlayan Konya sanayisinde 1960 yılından sonra tarım alet ve makineleri başta olmak üzere, deri ve ambalaj sanayi ile muhtelif makine ve aksamı imalatına dönük fabrikalar kurulup geliştirilmiş ve önceden beri bir tarım kenti görünümünde olan Konya, sanayi kenti olma sürecine girerek, Anadolu'nun üretim üssü haline gelmiştir.

KONYA İLİNDE TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN

Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı

 • 2 milyonu aşan nüfus
 • %60'ı 35 yaş altı genç beşeri sermaye
 • Rekabetçi 5 üniversite
 • Türkiye'nin tek "Gıda ve Tarım" ihtisas üniversitesi
 • Tarım sektörüne öğrenci yetiştiren fakültelerde kayıtlı 8.000 öğrenci
 • Meslek yüksekokullarında eğitime devam eden 42.339 öğrenci
 • Meslekî ve teknik liselerde okuyan 67.287 öğrenci
 • Sektöre uygun mesleki eğitim kurs imkanları
 • Sektörde çalışan tecrübeli personel
 • Uygun ücretle istihdam

Stratejik Konum

 • Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki 1.5 milyar müşteriye kolay erişim
 • Anadolu'nun tam merkezinde bir metropol
 • İntermodal taşımacılıkta avantajlı konum
 • Bölünmüş kara yoluyla 7 ayrı ile bağlanan kavşak nokta
 • Yüksek hızlı trenle erişim ayrıcalığı
 • Güney-Kuzey ve Güneydoğu-Batı demiryolu hattının bağlantı noktası
 • Nitelikli uluslararası havalimanı
 • Ülkenin ilk lojistik merkez projelerinden birine sahip olması
 • Yeni hızlı tren demir yolu yapım ve planlama çalışmaları
 • Türkiye'nin en güçlü kara yolu yük ve yolcu taşımacılığı filosu

Yatırımcılara Tahsis Edilebilir Geniş Arazi Varlığı

 • 8,6 milyar m2 büyüklüğünde toplam 149.346 adet hazine arazisi
 • 1359 adet 500 dekardan büyük hazine arazisi
 • 880 adet 1.000 dekardan büyük hazine arazisi
 • 445 adet incelenmiş ve haritalandırılmış, tarımsal yatırıma uygun büyük hazine arazileri
 • Yaklaşık 25 milyon m2 büyüklüğünde tahsis edilmiş Organize Hayvancılık Alanı
 • Islah edilebilir geniş mera arazileri
 • Uygun maliyette özel mülkiyet arazileri
 • Uygun maliyetli özel mülkiyet fabrika binaları
 • 9 adet organize sanayi bölgesi
 • Belediyelerden uygun şartlarla arazi temini

Konya Ovası Projesi (KOP)

 • Türkiye'nin en büyük kalkınma projelerinden biri
 • Konya merkezli Bölge Kalkınma İdaresi
 • 14 adet sulama, 1 adet hizmet ve 1 adet enerji olmak üzere toplam 16 adet büyük ölçekli projeler
 • 10 adet sulama barajı ve yapımı devam eden Bozkır, Afşar ve Hadimi Barajları ile Hotamış Depolaması
 • Konya ili sınırları içinde mevcut 29 ve 2015 yılı sonunda tamamlanmış 48 gölet
 • Bölgede sulamaya açılacak olan 699.694 hektar alan,
 • İşletmede olan 183.807 ha, inşaatı devam eden 25.280 ha, planlaması tamamlanan 189.911 ha sulama projeleri
 • Sulama sisteminin tamamen modernize edilmesine yönelik politikalar
 • Büyük bir hızla tamamlanması planlanan Arazi Toplulaştırma Projeleri
 • Yakın zamanda uygulamaya girecek KOP Eylem Planı ile sağlanacak ayrıcalıklar

Tarımsal Yatırımlara Yönelik Önemli Teşvik, Destek ve Muafiyetler

 • Genel Teşvik Mevzuatına göre II. Bölge
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destekleri
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğünde çok yönlü İPARD destekleri
 • AB destekleri
 • TÜBİTAK destekleri
 • KOSGEB destekleri
 • Mevlana Kalkınma Ajansı destekleri
 • KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekleri
 • Konya Teknokent ArGe destekleri
 • Özel ve kamu bankaların bölgeye özel destek paketleri

Uygun Ekoloji ve Güçlü Tarım Kültürü

 • Farklı özelliklerde 5 agroekolojik bölge
 • Güneşlenme süresi ve ışık yoğunluğu
 • Yetiştirilebilir bitki çeşitliliği
 • Kadim tarım kültürü
 • Tarımda yenilenebilir enerji kullanımına uygunluk
 • Organik yetiştiriciliğe uygun ekoloji
 • Aromatik ve süs bitkileri yetiştirme potansiyeli
 • Seracılıkta kullanılabilecek jeotermal su kaynakları
 • Rakım farkından kaynaklanan turfandacılığa uygun yetiştiricilik
 • Türkiye'nin en çok endemik bitki barındıran üç ilinden biri

Hızlı Gelişen Tohumculuk Sektörü

 • Tohumculuğa uygun ekoloji
 • Geniş ve sulanabilir araziler
 • Farklı ürünlerde yüksek kaliteli tohum üretimi
 • Yaygın sözleşmeli tarım uygulamaları
 • Farklı rakımlarda ürün yetiştirme avantajı
 • Ayçiçeği ve mısır gibi yabancı döllenen bitkilerde izolasyona uygun geniş üretim alanlarının varlığı
 • Tohumculuk konusunda ihtisaslaşmış 100 yıllık tarihe sahip, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Merkezi
 • Tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren güçlü firmalar ve bilgi birikimi
 • Anadolu'daki ilk tohumculuk fuarı
 • Özellikle hububat, patates, hibrit ayçiçeği, yem bitkileri ve aspir tohumu üretiminde Türkiye'de sektör lideri

 
Gelişen Modern Meyvecilik ve Bağcılık

 • Farklı rakımlarda erkenci ve geççi üretim
 • Kirazda Haziran-Ağustos periyodunda üretim
 • Çilekte Mayıs-Kasım aralığında üretim
 • Gelişen organik tarım
 • Organik pazar
 • Basınçlı sulama sistemlerine uygun alt yapı
 • Yaygın meyve işleme tesisleri ve soğuk hava depoları
 • Marka ürünler, Hadim ve Akşehir kirazı
 • Aladağ üzümü
 • Ereğli beyaz kirazı
 • Bozkır elması
 • Konya çileği
 • Kaşınhanı Havucu vb.
 • Çok sayıda kapama meyve bahçeleri
 • Meyve fidancılığında gözlenen hızlı gelişim

Modern Hayvancılık Potansiyeli

 • Son yıllarda sayısı hızla artan yüksek kapasiteli ve modern süt üretim işletmeleri
 • Damızlık materyal temininde kolaylık
 • Koyunculuğa uygun kültür, ekoloji ve geniş mera alanları
 • Bölgeye has Akkaraman ve Anadolu Merinosu koyun ırkları yetiştiriciliğinin yaygınlığı
 • Organize Hayvancılık Alanı
 • Yüksek kaba ve kesif yem üretim miktarı
 • Et ve süt işleme tesislerinde yüksek kapasite
 • Yumurta tavukçuluğunda modern işletmelerle gelen ve yumurta üretiminde Türkiye liderliği,
 • Arıcılık ve bal üretimi için uygun ekoloji
 • Su ürünleri ve balıkçılık potansiyeli.

Tarıma Girdi Veren Güçlü Sanayi ve Nitelikli Destekçi Kurumlar

 • Tarım makineleri üretim ve ihracatında liderlik
 • Avrasya'nın gıda üretim üssü, gıda sanayisinde çeşitlilik ve önderlik
 • Türkiye'nin ilk elektronik işlem gören ve işlem hacmi en yüksek Ticaret Borsası
 • Tarım kimyasalları sanayinde gelişen üretim hacmi
 • 4 şeker fabrikası ile şeker üretiminde liderlik
 • Dünyanın en büyük et entegre ve biyoetanol üretim tesisleri
 • Artan süt üretiminde yeni yatırım imkânları
 • Anadolu'nun en büyük tarım fuarına ev sahipliği
 • 100 bin dekar üzerinde araziye sahip 3 adet Tarım İşletme Müdürlüğü
 • Özel laboratuvar ve tarımsal danışmanlık kuruluşları

 

KONYA TARIMI ve SAYILARLA TÜRKİYE TARIMINDAKİ YERİ

 • Türkiye tarım alanlarının %8'i Konya'dadır. 2 milyon ha
 • Türkiye su kaynaklarının %3'ü Konya'dadır. 3.2 milyar m3
 • Türkiye sulanan alanların %11'i Konya'dadır. 600bin ha
 • Türkiye buğday üretiminin %10'u Konya'dadır. 2.3 milyon ton
 • Türkiye ayçiçeği üretiminin %19'u Konya'dadır. 260 bin ton
 • Türkiye şekerpancarı üretiminin %29'u Konya'dadır. 4,8 milyon ton
 • Türkiye kurufasulye üretiminin %25'i Konya'dadır. 50 bin ton
 • Türkiye arpa üretiminin %11'i Konya'dadır. 840 bin ton
 • Tohum üretiminin %38'i Konya'dadır. 270 bin ton
 • Türkiye havuç üretiminin %60'ı Konya'dadır. 345 bin ton
 • Türkiye kiraz üretiminin % 10'u Konya'dadır. 50 bin ton
 • Türkiye haşhaş üretiminin %21'i Konya'dadır. 4 bin ton
 • Türkiye tarım makinelerinin %65'i Konya'dadır. 165 ülkeye ihraç ediliyor
 • Türkiye yumurta tavuğunun %12'si Konya'dadır. 10 milyon adet
 • Türkiye koyun varlığının %60'sı Konya'dadır. 1,7 milyon baş
 • Türkiye sığır varlığının %5'i Konya'dadır. 650 bin baş
 • Türkiye keçi varlığının %20'si Konya'dadır. 185 bin baş
 • Türkiye süt üretiminin %5'i Konya'dadır. 860 bin ton